Ontdek de waarde van veteraanbomen.

Zeg niet te gauw: die boom is te oud

Bomen zijn kostbaar, dus moeten we er verstandig mee omspringen. Toekomstbomen krijgen bijzondere zorg omdat ze waardevoller zijn dan andere bomen. Maar dat betekent niet dat oude veteraanbomen waardeloos zijn. Integendeel!

Toekomstbomen: specifiek doel

Een toekomstboom is een boom die wordt aangeplant of geselecteerd om op een gezonde manier oud te worden. Altijd met een bepaald doel voor ogen. De term wordt vooral gebruikt in de bosbouw. Daar worden de sterkste bomen gemarkeerd en beschermd, soms om de diversiteit binnen het bos te garanderen, maar vaak ook met de commerciële bedoeling om later zoveel mogelijk hout op te leveren. In beide gevallen worden bomen in de directe omgeving gerooid om de toekomstbomen extra groeikansen te bieden.

Maar soms zijn er ook ecologische en esthetische redenen om een toekomstboom extra aandacht te geven. Zo heeft de Stad Antwerpen beslist om op sommige ronde punten maar één boom aan te planten. In plaats van vijf, tien of twintig boompjes die elkaar zowel onder als boven de grond klein houden, kan die ene boom zich ontwikkelen tot één groot, mooi, gezond exemplaar. En bereikt hij een heel hoge leeftijd, dan kan hij een veteraanboom worden…

Raad nodig bij de keuze van een toekomstboom? Neem hier contact op met Landboom en laat je adviseren.

Veveteranenboomteraanbomen: ecologische en esthetische waarde

Een boom is volwassen wanneer zijn groei een hoogtepunt heeft bereikt. De stam wordt uiteraard nog dikker, maar hoger wordt hij niet meer. Voor hij zijn eindfase ingaat en uiteindelijk streft, bereikt een oude boom een veteranenstatus. Om zichzelf aan te sterken sterven de toppen af, vallen sommige takken af en verkleint de kruin. Vaak maakt de boom dichter bij de stam een tweede kruin aan.

Op ecologisch vlak levert zo’n veteraanboom een heel diverse habitat op. Hij wordt een ecosysteem op zichzelf, die leefruimte biedt aan schimmels, zwammen, mossen, kevers, vleermuizen, uilen, marters… Sommige (korst)mossen kunnen zelfs alleen op de schors van oude bomen groeien. Tref je groene aanslag aan op een stam, denk dan vooral niet dat de boom daaronder lijdt!

Als adviesbureau voor natuurbeheer hamert Landmax, een zusteronderneming van Landboom, ook op de esthetische/landschappelijke en soms zelfs historische waarde van oude bomen. Denk aan de duizendjarige eik in Lummen of de dorpslindes van Retie en Massemen (bij Wetteren). Met hun onevenwichtige kruin zien ze er misschien niet meer ‘perfect’ uit, maar ook imperfectie kan mooi zijn. Veel veteraanbomen ogen natuurlijker dan jonge, aangeplante bomen. Ze hebben evenveel recht op monumentenzorg als waardevolle, oude gebouwen.

 Vellen of genieten?

Schrijf een oude boom dus niet te snel af. Met de juiste zorg (controles en tijdige snoei) kan een boom veel ouder worden dan je denkt. Als hij door vallende takken echt onveilig wordt, is vernietiging wel te verantwoorden, zeker op privé-eigendommen. Maar is dat niet het geval, laat de natuur dan haar werk doen. En geniet ervan.

Wil je de gezondheid of de veiligheid van een boom inschatten? Moet je hem snoeien of vellen? De boomverzorgers van Landboom kunnen je helpen.

21 november 2017