Natuurbeheerplan: parkbomen

Natuurbeheerplan type 2 Park Steytelinck: onderdeel bomenbeheerplan

In samenwerking met Landmax, adviesbureau voor bos- en natuurbeheer, maakte Landboom een natuurbeheerplan type 2 (minstens 25% natuurstreefdoelen) op voor het openbaar park Steytelinck, dat beheerd wordt door de Stad Antwerpen. Gezien het nabijgelegen fort als winterverblijfplaats dient voor verschillende vleermuissoorten werd het beheer voornamelijk in functie van deze soorten uitgeschreven. Hierbij voorzien we bijvoorbeeld (vleermuis)bomen met holten die als kolonieboom kunnen dienen en extra jaaggebied door een gevarieerde bosstructuur en aangepast hooi- en oeverbeheer. Ook de verlichting in het park zal aangepast worden in functie van de vleermuizen, alsook zullen vleermuiskasten gehangen worden voor extra nestgelegenheid en educatieve doeleinden.

Gezien de historische waarde van het park werden naast het natuurwaarden ook de erfgoedwaarden in kaart gebracht en werd met deze in de visie voor het natuurbeheer rekening gehouden.

Locatie
Wilrijk (Antwerpen)
Klant
Stad Antwerpen, in samenwerking met Landmax
Teamleden

Pieter Pollet
Boomtechnisch adviseur

Tobias Nauwelaers
Projectleider

Duur
September 2017 – Februari 2018
Budget
€ 7 000 - € 8 000
Expertise
Boomveiligheid, natuurbeheerplan, geïntegreerd natuurbeheerplan, parkbeheer, bomenbeheerplan, erfgoed, vleermuizen

Hulp nodig bij jouw project?

Contacteer Landboom
18 juli 2018