Inventarisatie en waardebepaling

Inventarisatie, waardebepaling en veiligheidscontrole bomenbestand Het Hof, Vosselaar

In het kader van de opmaak van een erfgoedbeheersplan voor domein Het Hof te Vosselaar werd een beschrijving gemaakt van de meest waardevolle en duurzame bomen in het aanwezige bomenbestand. De eerste stap hierbij was het identificeren en inventariseren van de waardevolle bomen op kaart. Hierna werd voor deze bomen hun soort-, gebruiks-, cultuurhistorische en ecologische waarde geïnventariseerd. Vervolgens werd na een selectie van de meest waardevolle bomen een boomveiligheidscontrole uitgevoerd volgens de Visual Tree Assessment (VTA) methodiek.

Voorts ondersteunt Landboom de opmaak van het erfgoedbeheersplan met advies inzake het bomenbestand.

Locatie
Vosselaar
Klant
Het Beeld van Morgen
Teamleden

Pieter Pollet
Boomtechnisch adviseur

Tobias Nauwelaers
Projectleider

Duur

December 2017 – maart 2013

Budget
€ 500 - € 1 000
Expertise
Inventarisatie, boomwaardebepaling, erfgoed, monumentale bomen, boomveiligheidscontrole, VTA, beheersplan, advies

Hulp nodig bij jouw project?

Contacteer Landboom
18 juli 2018