Insectenaantasters

Hebben alle aantastingen een nadelig effect op je boom?

Meestal is de aantaster ongewenst omdat het de sierwaarde van de boom aantast. In enkele gevallen is bestrijding in het kader van de volksgezondheid gewenst:

Paardenkastanjemineermot

Paardenkastanjemineermot (Bron: nl.wikipedia.org)

Paardenkastanjemineermot (Cameraria ohridella)

De paardenkastanjemineermot komt uitsluitend voor op paardenkastanjesoorten. Bij zeer zware aantastingen kunnen gewone esdoorns ook licht aangetast worden.

Volwassen vrouwtjes leggen begin mei hun eitjes op de bovenkant van het blad. Als de larven uitkomen, mineren zij het blad en wordt het bladmoes opgevreten. De larven leven in verschillende generaties. De eerste generatie vind je in de lagere delen van de kroon, de tweede generatie vooral in het bovenste deel van de kroon.

Zwaar aangetast blad paardenkastanje (Bron: www.brecht.be)

Zwaar aangetast blad paardenkastanje (Bron: www.brecht.be)

Omdat er in Europa bijna geen natuurlijke vijanden zijn, komt de paardenkastanjemineermot massaal voor.

Paardenkastanjemineermot bestrijden? Geef ons een seintje.

Bastaardsatijnvlinder (Euproctis chrysorrhoea)

Nest met rupsen van de Bastaardsatijnvlinder (Bron: www.vogeldagboek.nl)

Nest met rupsen van de Bastaardsatijnvlinder (Bron: www.vogeldagboek.nl)

De bastaardsatijnvlinder komt voor op loofbomen zoals eik, lijsterbes en meidoorn.

In augustus worden de eitjes op de onderkant van het blad gelegd. Wanneer ze uitgekomen zijn, skeletteren de jonge rupsen het blad. In de loop van de herfst worden daarvan nesten gemaakt aan twijgjes bovenin de boom waarin de rupsen overwinteren. Zodra in het voorjaar de knoppen uitlopen, verlaten de rupsen het winternest om de knoppen en jonge bladeren te verorberen.

Als gevolg kunnen hele bomen worden kaalgevreten. In juni verpoppen de rupsen zich tot vlinder. Omdat de rupsen brandharen hebben, kunnen zij irritatie veroorzaken bij mens en dier.

Hoe de bastaardsatijnvlinder op je boom bestrijden? Contacteer ons. We helpen je graag.

Eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea)

Nest met Eikenprocessierupsen (Bron: www.herenthout.be)

Nest met Eikenprocessierupsen (Bron: www.herenthout.be)

De eikenprocessierups is een insect uit de groep blad- en naaldvreters en komt voor op zomereik. Bij voedselgebrek worden ook Amerikaanse eik en moeraseik aangetast.

De jonge rupsen komen vanaf half april tot begin mei uit de eitjes. Tijdens de eerste stadia rusten zij op de zonbeschenen kant van de stam. Zijn de rupsen volgroeid, dan maken ze bolvormige nesten waarin zij overdag vertoeven. Vanuit deze nesten gaan zij  ’s nachts in processie op zoek naar voedsel.

In de laatste drie stadia van de 6 rupsenstadia krijgt iedere rups ongeveer 600 000 korte brandharen. Die blijven na de laatste vervelling achter in het nest en blijven 6 jaar actief. Komen mensen in contact met deze brandharen, dan zorgt dat voor een allergische reactie die enkele weken kan aanhouden. TIP: Raadpleeg je huisarts.

Uitslag door brandharen Eikenprocessierups (Bron: www.fsd.nl)

Uitslag door brandharen Eikenprocessierups (Bron: www.fsd.nl)

Spinselmotten (Yponomeuta)

Spinsel (Bron: instatagphoto.com)

Spinsel (Bron: instatagphoto.com)

Spinselmotten behoren tot de groep blad- en naaldvreters. Elke spinselmot heeft zijn eigen plant waarop hij voorkomt. Bekende planten waar spinselmotten op voorkomen zijn onder andere wilg, lijsterbes en meidoorn.

De vlinders leggen vrij snel na 1 juli hun eitjes op jonge twijgen. Daarna worden de eieren afgedekt met ei-schildjes Nadat de eitjes in september zijn uitgekomen, overwinteren de rupsen onder de ei-schildjes.

Bomen en struiken worden in het voorjaar volledig kaalgevreten door de rupsen, maar lopen daarna weer uit. De takken en stam worden volledig ingesponnen met een wit en taai spinsel. Dit vermindert tijdelijk de sierwaarde.

Hoe spinselmotten aanpakken? Contacteer ons.

Lindebladluis (Eucallipterus tiliae)

Roetdauw op een auto (Bron: www.auto-krassen-weg-poetsen.nl)

Roetdauw op een auto (Bron: www.auto-krassen-weg-poetsen.nl)

De lindebladluis is een zuigend insect dat veel lindesoorten aantast. Minder vatbaar zijn de krimlinde en zilverlinde.

De luizen overwinteren als ei waaruit in het voorjaar vrouwtjes met vleugels verschijnen die zich over andere bomen verspreiden. De luizen leven in kolonies en bevinden zich doorgaans aan de onderkant van het blad. Luizen produceren veel honingdauw waarop roetdauw kan ontstaan. Deze roetdauw kan neerkomen op geparkeerde auto’s en terrassen.

Hulp nodig om lindebladluis te bestrijden? Geef ons een seintje.

Wilgenhoutrups (Cossus cossus)

Grote schade toegebracht door wilgenhoutrups (Bron: www.bomenbieb.nl)

Grote schade toegebracht door wilgenhoutrups (Bron: www.bomenbieb.nl)

De wilgenhoutrups kan in alle loofbomen voorkomen. Vooral in populier, wilg en es. Niet in beuk.

De vlinders zijn ’s nachts actief in de maanden juni en juli. De vrouwtjes leggen hun eieren in groepjes langs randen van wonden en in schorsspleten onderaan de stam. De rupsjes die uitkomen, kunnen zich alleen in beschadigde delen van de bast inboren. In eerste instantie leven ze bij elkaar in de bast om later gangen met grote openingen naar buiten te maken. Deze openingen maken nieuwe aantastingen door jonge rupsen mogelijk.

Na 3 tot 4 jaar zijn de rupsen volwassen en begint de verpopping tot vlinder. De volwassen vlinders komen in juni uit.

Hoe de aanwezigheid van een tot vlinder verpoppende rups detecteren? Een belangrijk kenmerk zijn  grote ovale openingen in de stam waaruit gistend plantensap kan vloeien. De opening wordt als uitvliegopening gebruikt. Zie je boormeel en uitwerpselen, dan is de kans groot dat er larven aanwezig zijn.

Hoe wilgenhoutrups aanpakken? We adviseren je graag. Contacteer ons.

Bron: Stadsbomen vademecum deel 3c