ETW, jouw Europees erkende boomverzorger

Boomverzorger is geen erkend beroep in België. Het certificaat van European Tree Worker (ETW) garandeert je wél vakkennis als boomverzorger, veiligheid tijdens het werken en respect voor je bomen.

Het European Tree Worker certificaat staat onder de supervisie van de European Arboricultural Council (EAC). Het is ondertussen uitgegroeid tot de Europese standaard voor professionele uitvoerende boomverzorgers. Jouw Landboom-boomverzorger is ETW-gecertificeerd.

Je mag jezelf pas ETW’er noemen na een opleiding van twee jaar en het succesvol afleggen van het examen. Deelnemen daaraan mag pas als je beantwoordt aan deze strenge voorwaarden:

  • fysiek en mentaal geschikt zijn om op een veilige manier te werken in een boom
  • in het bezit zijn van een geldig EHBO-attest
  • opgeleid zijn om veilig en verantwoord gebruik te maken van een kettingzaag
  • minstens één jaar praktijkervaring hebben als boomverzorger
  • opgeleid zijn voor reddend klimmen en/of het veilig gebruik van een hoogtewerker (MEWP, Mobile Elevating Work Platform), afhankelijk van de specialisatie(s) vermeld op het certificaat

Bomen van binnen en van buiten

Het examen zelf bestaat uit maar liefst zes onderdelen: een mondelinge en een schriftelijke theorietest, een examen soortenkennis, twee praktijksimulaties van boombehandelingen en een praktijktest snoeien boven in de kruin. ETW’ers kennen bomen van binnen en van buiten, van de anatomie over de wetgeving tot veiligheidscontroles.

ETW-certificatie is ondertussen een minimum vereiste van overheidsdiensten voor personen die werken aan en rond bomen. Wie zeker wilt zijn van de beste zorgen voor zijn of haar bomen, werkt dan ook best samen met een European Tree Worker.

Jouw Landboom-expert is ETW-gecertificeerd

Vind hier een boomverzorger in jouw buurt.

4 april 2018