Boomziekte

Boomziekte en aantastingen

Een boom is, net als mensen, extra vatbaar voor ziekten en aantastingen als de conditie afneemt. Het is dan ook belangrijk om je boom te beschermen tegen boomziekten en plagen:

Om de bomen in de toekomst gezond te houden of de conditie en daarmee de weerstand tegen ziekten en aantasters te verbeteren, zijn diverse maatregelen mogelijk.

Landboom onderzoekt de zieke boom en geeft advies. Tegelijk zorgen we voor een effectieve bestrijding en opvolging.

Zieke bomen: van preventie tot bestrijding van boomziekte

Preventie

Preventie begint al bij de aanplant van een boom. Hoe? Door te kiezen voor kwalitatief goed plantmateriaal:

  • Kies soorten waarvan bekend is dat deze minder gevoelig zijn voor bepaalde ziektes.
  • Plant de bomen in een voldoende grote groeiplaats. Zo ontwikkelen ze een goede weerstand.
  • Diversiteit in soortkeuze draagt bij tot minder infectiedruk. Voor aantasters die zich concentreren op één soort is er namelijk minder voedsel.

Ook heel belangrijk zijn preventieve maatregelen voor het onderhoud van de bomen en van de standplaats. Beschadiging aan bomen is een extra mogelijkheid voor ziekteverwekkers om de boom te infecteren.

Door de zieke boom te verwijderen, beperken we de mogelijke verdere verspreiding van de infectie. TIP: ook het verwijderen van aangetast blad in de herfst beperkt de infectiedruk.

Bestrijden

Is je boom ziek of aangetast? Landboom helpt je om de oorzaak te bestrijden. Dat kan met verschillende methoden. De bestrijding van aantasters is maatwerk.

Meer weten over preventie- en bestrijdingsmaatregelen van zieke bomen?

Landboom geeft je graag advies op maatContacteer ons.