Veiligheidsonderzoek

Is de boom veilig?

Vertrouw je de veiligheid van een boom niet volledig? Kan hij omvallen? Kunnen de takken breken? Een veiligheidsonderzoek kan je helemaal geruststellen.

Landboom doet een visuele controle en analyseert de veiligheid van de boom. Bijvoorbeeld door het simuleren van felle wind. Of een geluidstest om te onderzoeken of de stam op bepaalde plaatsen hol is.

Is de boom onveilig? Dan adviseert en helpt Landboom je bij de volgende stappen. Zo komt er meer kijken bij het verwijderen van bomen dan je misschien vermoedt. Sommige problemen kunnen uiteraard al opgelost worden door de bomen te snoeien.

Vragen over dit veiligheidsonderzoek?

Contacteer ons.