Inventarisatie

Inventarisatie: de start voor een goed boombeheer

Om je boompatrimonium duurzaam en goed te beheren, is inventarisatie een eerste en fundamentele stap.

Hoeveel en welke bomen zijn er op je domein, in straten of in een volledige gemeente of stad? Landboom inventariseert het aanwezige boomkapitaal. Die inventaris bewaren we in onze eigen geodatabank of kan worden geïntegreerd in een bestaande databank.

Meer weten over inventarisatie van bomen?

Geef ons een seintje.