Bomenbeschermingsplan

Bomenbeschermingsplan voor herenboerenpark

De opdrachtgever heeft het voornemen een renovatie van het bestaande herenhuis uit te voeren alsook een nieuwbouw te realiseren op het terrein. Het terrein bestaat uit echter uit een historisch herenboerenpark met oude en waardevolle bomen. Om deze te beschermen tijdens de werken werd een bomenbeschermingsplan opgemaakt. Hiervoor werd eerst een inventarisatie en veiligheidscontrole van alle bomen uitgevoerd en vervolgens een boomeffectenanalyse opgemaakt op basis van de bouwplannen. Om de bomen tegen de potentieel negatieve effecten van de werken te beschermen werden vervolgens per boom beschermingsmaatregelen voorgeschreven en in het bomenbeschermingsplan opgenomen.

Bij één monumentale beuk werd een trekproef uitgevoerd omdat er een vermoeden van onstabiliteit was. Voorts werd er een reguliere onderhoudssnoei van de bomen uitgevoerd.

Locatie
Borgloon
Klant
JBK Projectbouw
Teamleden

Pieter Pollet
Boomtechnisch adviseur

Tobias Nauwelaers
Projectleider

Duur
Oktober 2017 – december 2017
Budget
€ 1 000 - € 1 500
Expertise
Boomveiligheid, boombescherming

Hulp nodig bij jouw project?

Contacteer Landboom
18 juli 2018