Bomenbeschermingsplan en boomverzorging

Bomenbeschermingsplan voor twee rode beuken

De opdrachtgever heeft het voornemen een nieuwbouw te realiseren op een terrein met twee monumentale rode beuken. Gezien deze het straatbeeld mee bepalen is hun behoud van belang.

Om de bomen te beschermen tijdens de werken werd een bomenbeschermingsplan opgemaakt. Hiervoor werd eerst een inventarisatie en veiligheidscontrole van beide bomen uitgevoerd. Op basis hiervan werd vervolgens de monetaire waarde van de bomen bepaald en een boomeffectenanalyse opgemaakt op basis van de bouwplannen. Om de bomen tegen de potentieel negatieve effecten van de werken te beschermen werden vervolgens per boom beschermingsmaatregelen voorgeschreven en in het bomenbeschermingsplan opgenomen. Hierbij werd bijvoorbeeld de locatie van de werfweg en werfkraan bepaald, maatregelen bij graafwerken en de beschermingszone vastgelegd. Tijdens de werken werden regelmatige controles uitgevoerd om de uitvoering van deze maatregelen op te volgen.

Voorts werd er een reguliere onderhoudssnoei van de bomen uitgevoerd. Na de werken werden waar nodig bodemverbeterende maatregelen beschreven om de conditie van de bomen te optimaliseren.

Locatie
Herentals
Klant
De Plantenhoef
Teamleden

Tobias Nauwelaers
Projectleider

Duur
Juli 2017
Budget
€ 500 - € 1 000
Expertise
Boomveiligheid, boombescherming, boomwaardebepaling, boomverzorging

Hulp nodig bij jouw project?

Contacteer Landboom
18 juli 2018