Actieplan bomenbestand

Actieplan voor het bomenpatrimonium van een herenhuis

Het projectgebied van dit onderzoek is een historische tuin die enkele monumentale bomen bevat. Omdat enkele bomen zwamaantastingen vertonen en er tijdens een storm in de jaren 90 veel toppen zijn uitgebroken werd er een Visual Tree Assessment (VTA) uitgevoerd om de veiligheid en conditie van de bomen te controleren. Bij een VTA wordt de huidige conditie, levensverwachting alsook reeds aanwezige beschadigingen of aantastingen vastgelegd. Aan de hand van deze gegevens worden vervolgens acties voorgesteld om de veiligheid en conditie van de bomen te verbeteren, rekening houdend met de (historische) context waarin ze zich bevinden. Hierdoor verhogen we de duurzaamheid van zowel de individuele bomen als de parktuin als geheel.

Locatie
Berlaar
Klant
André Leonard
Teamleden

Pieter Pollet
Boomtechnisch adviseur

Tobias Nauwelaers
Projectleider

Duur
Oktober 2017
Budget
€ 500 - € 1 000
Expertise

Boomveiligheidscontrole, VTA, actieplan, monumentale bomen, erfgoed

Hulp nodig bij jouw project?

Contacteer Landboom
18 juli 2018